ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ສູນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານອຸດົມວິໄລ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ທ່ານ ຄຳພັນ ສາຍໜູພອນ ເປັນຫົວໜ້າ