ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຫ້ອງການບໍລິຫານ

ແຜນທີ່ໂຮງຮຽນ 2012-2013 ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ກະລຸນາເລືອກເມືອງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງ


ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ

ເມືອງ ໄຊບູລີ

ເມືອງ ອາດສະພອນ

ເມືອງ ນອງ

ເມືອງ ເຊໂປນ

ເມືອງ ຊົນນະບູລີ

ເມືອງ ພະລານໄຊ

ເມືອງ ສອງຄອນ

ເມືອງ ທ່າປາງທອງ

ເມືອງ ພີນ

ເມືອງ ວິລະບູລີ

ເມືອງ ອາດສະພັງທອງ

ເມືອງ ໄຊພູທອງ

ເມືອງ ອຸທຸມພອນ

ເມືອງ ຈຳພອນ