ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ຂະແໜງມັດທະຍົມ
ຂະແໜງມັດທະຍົມ

 1. ໜ້າທີ່ຂອງຂະແໜງມັດທະຍົມ
 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງໃນການຂຶ້ນແຜນປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໃນທົ່ວແຂວງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບລະບົບການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.


 • ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ແລະ ມັດທະຍົມສົມບູນນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.


 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດການພັດທະນາໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຕົວແບບສຳລັບມັດທະຍົມສຶກສາທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ສຶກສາສົງພາຍໃນແຂວງ.


 • ຊີ້ນຳ ແລະ ຕິດຕາມການກວດກາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັດສູດການຮຽນ - ການສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຄົ້ນຄວ້າຫຼັກສູດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ, ທ່າແຮງ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນສຳລັບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດແຫ່ງຊາດ.


 • ຈັດຕັ້ງປະເມີນຜົນການຮຽນ - ການສອນແຕ່ລະພາກຮຽນ, ຈັດຕັ້ງການສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍນັບທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ.


 • ຄົ້ນຄວ້າການອອກໃບປະກາສະນິຍາບັດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍພາຍໃນແຂວງ.


 • ຄົ້ນຄວ້າຕຳແໜ່ງວິຊາການຄູສຳລັບຄູຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ.


 • ລາຍງານສະພາບການຮຽນ - ການສອນ, ຜົນການສອບເສັງປະຈຳພາກຮຽນ, ປີຮຽນ ແລະ ຜົນການສອບເສັງຈົບຊັ້ນໃຫ້ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.


 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ.


 • geciktirici hap geciktirici orjinal sipariş doğal ecza viagra www.orjinalsiparis.com golden lovita cinsel ürünler penis buyutucu samsun araç kiralama samsun rent a car hümik asit organik sıvı gübre sıvı organik gübre kireç çözücü,ph düşürücü gübre ec fertilizer leonardit organomineral gübre organik gübre lavanta fideleri lavanta fidesi lavanta fidanı lavanta fidesi fiyatı lavanta fide fiyatı lavanta fidanı fiyatı satılık lavanta fidesi lavanta fidesi ne zaman ekilir Lavandula angustifolia uçucu yağlar defne yağı lavanta yağı mersin yağı kekik yağı portakal yağı çam yağı biberiye yağı okaliptüs yağı ardıç yağı limon otu yağı toros nane yağı mandarin yağı