ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ສູນພາສາຫວຽດນາມ
ສູນພາສາຫວຽດນາມ

ສູນພາສາຫວຽດນາມ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານຫົວເມືອງໃຕ້ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ທ່ານ ວິໄລສອນ ພົມມະລາດ ເປັນຫົວໜ້າ