ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 1. ສະພາບລວມ
 2.     ກ່ອນການສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ໃນລະຫວ່າງປີ 1964 ສະພາບການສຶກສາຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະນັ້ນ ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດຄວບຄຸມຄື: ເຂດຄວບຄຸມຂອງແນວລາວຮັກຊາດ, ເອີ້ນວ່າ: ສຶກສາເຂດປົດປ່ອຍ. ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາໂພ ເມືອງພີນ ແລະ ເຂດຄວບຄຸມຂອງ ຝ່າຍວຽງຈັນ ຫ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບປົກຄອງແຂວງ. ໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນ ທ່ານ ກຽງຄຳ ໄຊຍະຈັກ ເປັນຫົວໜ້າສຶກສາ ຄົນທຳອິດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

      ເວົ້າລວມແລ້ວສະພາບການສຶກສາຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນຝືດເຄືອງທີ່ສຸດ ຍ້ອນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບໃໝ່ ຈັກກະພັດພາຍນອກຜູ້ຮຸກຮານ. ຈໍານວນໂຮງຮຽນ, ຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ (ເວົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ທັນມີຄູສອນ, ຜູ້ຮູ້ຫນັງສື ເປັນຜູ້ສອນ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມແມ່ນ ມີພຽງແຕ່ແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຮງຮຽນແມ່ນທ່ານ ວອນມາ ດາລາອ້ວນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພິ່ນທັງສອນທັງເຮັດວຽກຫ້ອງການໄປນຳ. ການຮຽນໜັງສື ກໍ່ແມ່ນໄຕ້ກະບອງຮຽນຢູ່ໃນຂຸມລີ້ໄພ ແລະ ຂຽນໃສ່ຫົວເຄົ່າຂອງໃຜລາວ.

      ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະນັ້ນມີພຽງແຕ່ 10 ເມືອງເທົ່ານັ້ນຄື: ເມືອງຄັນທະບູລີ, ເຊໂປນ, ພີນ, ອ່າງຄຳ, ນາຍົມ, ນອງ, ຕະໂອ໋ຍ, ພູວຽງ, ຕຸ້ມລານ ແລະ ເມືອງຄຳອໍ້. ສຶກສາແຂວງກໍ່ມີພຽງແຕ່ 4 ຂະແໜງການເທົ່ານັ້ນຄື:

  • ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ: ທ່ານ ວົງວິຈິດ ວາດຕະນາ (ເປັນຫົວຫນ້າ).

  • ໜ່ວຍງານສາມັນ: ທ່ານ ເມກ (ເປັນຫົວໜ້າ ).

  • ໜ່ວຍງານປະຊາສຶກສາ: ທ່ານ ທອງສວຍ ວົງພານິດ (ເປັນຫົວໜ້າ).

  • ໜ່ວຍງານເຄື່ອນທີ່: ທ່ານ ສຸວັນທອງ (ເປັນຫົວໜ້າ).

      ພໍຮອດປີ 1994 ຫ້ອງການພະແນກສຶກສາທິການໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ບ້ານ ທ່າແຮ່ ຖະໜົນແຄມຂອງເສັ້ນທີ 1 (ເສັ້ນລ່ອງ) ຈົນຮອດປີ 1999 ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ.

 3. ສະຖານະພາບຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປັດຈຸບັນ
 4.     ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຄຸ້ມຄອງເຂດບໍລິການ ການສຶກສາ ມີຄວາມກວ້າງເຖິງ 21.774 ກິໂລຕາແມັດ ຫຼື 2.177.400 ເຮັກຕາ. ເຊິ່ງມີ ເຂດແດນຕິດກັບແຂວງ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງດັ່ງນີ້:

  • ທິດເໜືອ ຕິດຈອດກັບແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 314 ກິໂລແມັດ.

  • ທິດໃຕ້ ຕິດຈອດກັບແຂວງສາລະວັນ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 259 ກິໂລແມັດ.

  • ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດຈອດກັບ ສ.ສ.ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຖິງ 122 ກິໂລແມັດ.

  • ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບຣາຊະອານາຈັກໄທ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 152 ກິໂລແມັດ.


      ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນປັດຈຸບັນປະກອບດ້ວຍ 15 ຕົວເມືອງ ແລະ ໄດ້ແບ່ງ ອອກເປັນ 2 ເຂດໃຫຍ່ຄື: ເຂດທົ່ງພຽງກວມເອົາ 59% ແລະ ເຂດພູພຽງກວມເອົາ 41% ຂອງພື້ນທີ່(ແບ່ງຕາມລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ) ສ່ວນເຂດທົ່ງພຽງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນອີກ 2 ເຂດຄື: ເຂດທົ່ງພຽງສ່ວນທີ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນກວມເອົາ 4 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງໄຊບູລີ, ໄກສອນພົມວິຫານ, ໄຊພູທອງ ແລະ ເມືອງສອງຄອນ, ມີຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ 180 ແມັດ.

      ສ່ວນເຂດທົ່ງພຽງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງລະຫວ່າງເຂດພູພຽງກັບທົ່ງພຽງທີ່ລຽບຕາມນໍ້າຂອງນັ້ນກວມເອົາ 6 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງອຸທຸມພອນ, ອາດສະພັງທອງ, ອາດສະພອນ, ພະລານໄຊ, ຈຳພອນ ແລະ ຊົນນະບູລີ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ 200 ແມັດ. ສ່ວນເຂດພູພຽງ ກວມເອົາ 5 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງພີນ, ເຊໂປນ, ວີລະບູລີ, ນອງ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ ເຖິງ 800-1.000 ແມັດ.

     ໃນສົກປີຮຽນ 2012-2013 ທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 1.022 ບ້ານ, 157 ກຸ່ມບ້ານ. ປະຊາກອນໃນທົ່ວແຂວງມີທັງໝົດ 923.295 ຄົນ, ຍິງ 439.339 ຄົນ ແລະຊາຍ 483.956 ຄົນ.(ອັດຕາເພີ່ມສະເລ່ຍ 1,8%) ຄວາມໜາແໜ້ນສະເລ່ຍ 42,4 ຄົນຕໍ່ກິໂລແມັດມົນທົນ.

 5. ການຈັດຕັ້ງເຄື່ືອນໄຫວ(ອະດີດພະນັກງານການນຳ) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈຸບັນ:

  • ປີ 1964-1967: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງພີນ.
   ທ່ານ ກຽງຄຳ ໄຊຍະຈັກ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1968: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງພີນ.
   ທ່ານ ແກ້ວ ແສນຍອດ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1969: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງພີນ.
   ທ່ານ ຈານພັນ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1969-1974: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ,ຍ້າຍຈາກເມືອງພີນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທ່າແຮ່ ເມືອງຄັນທະບູລີ (ປັດຈຸບັນແມ່ນ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ) .
   ທ່ານ ຂັນຊະນະ ພະພິທັກ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1976-1980: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າແຮ່.
   ທ່ານ ວົງວິຈິດ ວາດຕະນາ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1980-1987 : ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າແຮ່.
   ທ່ານ ທອງເຕີນ ໄຊຍະເສນ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1987-2005: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າແຮ່ (ໃນປີ 1999 ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້).
   ທ່ານ ເພັງມາ ອິນທິລາດ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 2005-2015: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້.
   ທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 2016-ປັດຈຸບັນ: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້.
   ທ່ານ ນາງ ຫຼິງທອງ ແສງຕາວັນ ເປັນຫົວໜ້າ.