ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ
ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

 1. ສະພາບລວມ
 2.     ກ່ອນການສະຖາປະນາ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ. ໃນລະຫວ່າງປີ 1964 ສະພາບການສຶກສາຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະນັ້ນ ໄດ້ຖືກແບ່ງອອກເປັນສອງເຂດຄວບຄຸມຄື: ເຂດຄວບຄຸມຂອງແນວລາວຮັກຊາດ, ເອີ້ນວ່າ: ສຶກສາເຂດປົດປ່ອຍ. ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາໂພ ເມືອງພີນ ແລະ ເຂດຄວບຄຸມຂອງ ຝ່າຍວຽງຈັນ ຫ້ອງການແມ່ນຂຶ້ນກັບປົກຄອງແຂວງ. ໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນ ທ່ານ ກຽງຄຳ ໄຊຍະຈັກ ເປັນຫົວໜ້າສຶກສາ ຄົນທຳອິດຂອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

      ເວົ້າລວມແລ້ວສະພາບການສຶກສາຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະນັ້ນແມ່ນຝືດເຄືອງທີ່ສຸດ ຍ້ອນຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດທິລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບໃໝ່ ຈັກກະພັດພາຍນອກຜູ້ຮຸກຮານ. ຈໍານວນໂຮງຮຽນ, ຜູ້ສອນ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮຽນ ແມ່ນມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ (ເວົ້າໄດ້ວ່າບໍ່ທັນມີຄູສອນ, ຜູ້ຮູ້ຫນັງສື ເປັນຜູ້ສອນ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນ ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມແມ່ນ ມີພຽງແຕ່ແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ຜູ້ຮັບຜິດຊອບໂຮງຮຽນແມ່ນທ່ານ ວອນມາ ດາລາອ້ວນ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ເພິ່ນທັງສອນທັງເຮັດວຽກຫ້ອງການໄປນຳ. ການຮຽນໜັງສື ກໍ່ແມ່ນໄຕ້ກະບອງຮຽນຢູ່ໃນຂຸມລີ້ໄພ ແລະ ຂຽນໃສ່ຫົວເຄົ່າຂອງໃຜລາວ.

      ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະນັ້ນມີພຽງແຕ່ 10 ເມືອງເທົ່ານັ້ນຄື: ເມືອງຄັນທະບູລີ, ເຊໂປນ, ພີນ, ອ່າງຄຳ, ນາຍົມ, ນອງ, ຕະໂອ໋ຍ, ພູວຽງ, ຕຸ້ມລານ ແລະ ເມືອງຄຳອໍ້. ສຶກສາແຂວງກໍ່ມີພຽງແຕ່ 4 ຂະແໜງການເທົ່ານັ້ນຄື:

  • ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ: ທ່ານ ວົງວິຈິດ ວາດຕະນາ (ເປັນຫົວຫນ້າ).

  • ໜ່ວຍງານສາມັນ: ທ່ານ ເມກ (ເປັນຫົວໜ້າ ).

  • ໜ່ວຍງານປະຊາສຶກສາ: ທ່ານ ທອງສວຍ ວົງພານິດ (ເປັນຫົວໜ້າ).

  • ໜ່ວຍງານເຄື່ອນທີ່: ທ່ານ ສຸວັນທອງ (ເປັນຫົວໜ້າ).

      ພໍຮອດປີ 1994 ຫ້ອງການພະແນກສຶກສາທິການໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນທີ່ບ້ານ ທ່າແຮ່ ຖະໜົນແຄມຂອງເສັ້ນທີ 1 (ເສັ້ນລ່ອງ) ຈົນຮອດປີ 1999 ໄດ້ຖືກຍ້າຍໄປຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້ ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ.

 3. ສະຖານະພາບຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນປັດຈຸບັນ
 4.     ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ຄຸ້ມຄອງເຂດບໍລິການ ການສຶກສາ ມີຄວາມກວ້າງເຖິງ 21.774 ກິໂລຕາແມັດ ຫຼື 2.177.400 ເຮັກຕາ. ເຊິ່ງມີ ເຂດແດນຕິດກັບແຂວງ ແລະ ປະເທດໃກ້ຄຽງດັ່ງນີ້:

  • ທິດເໜືອ ຕິດຈອດກັບແຂວງຄໍາມ່ວນ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 314 ກິໂລແມັດ.

  • ທິດໃຕ້ ຕິດຈອດກັບແຂວງສາລະວັນ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 259 ກິໂລແມັດ.

  • ທິດຕາເວັນອອກ ຕິດຈອດກັບ ສ.ສ.ຫວຽດນາມ ມີຄວາມເຖິງ 122 ກິໂລແມັດ.

  • ທິດຕາເວັນຕົກ ຕິດກັບຣາຊະອານາຈັກໄທ ມີຄວາມຍາວເຖິງ 152 ກິໂລແມັດ.


      ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໃນປັດຈຸບັນປະກອບດ້ວຍ 15 ຕົວເມືອງ ແລະ ໄດ້ແບ່ງ ອອກເປັນ 2 ເຂດໃຫຍ່ຄື: ເຂດທົ່ງພຽງກວມເອົາ 59% ແລະ ເຂດພູພຽງກວມເອົາ 41% ຂອງພື້ນທີ່(ແບ່ງຕາມລະດັບຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ) ສ່ວນເຂດທົ່ງພຽງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນອີກ 2 ເຂດຄື: ເຂດທົ່ງພຽງສ່ວນທີ່ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນກວມເອົາ 4 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງໄຊບູລີ, ໄກສອນພົມວິຫານ, ໄຊພູທອງ ແລະ ເມືອງສອງຄອນ, ມີຄວາມສູງຈາກໜ້ານ້ຳທະເລ 180 ແມັດ.

      ສ່ວນເຂດທົ່ງພຽງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງລະຫວ່າງເຂດພູພຽງກັບທົ່ງພຽງທີ່ລຽບຕາມນໍ້າຂອງນັ້ນກວມເອົາ 6 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງອຸທຸມພອນ, ອາດສະພັງທອງ, ອາດສະພອນ, ພະລານໄຊ, ຈຳພອນ ແລະ ຊົນນະບູລີ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ 200 ແມັດ. ສ່ວນເຂດພູພຽງ ກວມເອົາ 5 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງພີນ, ເຊໂປນ, ວີລະບູລີ, ນອງ ແລະ ເມືອງທ່າປາງທອງ ຊຶ່ງມີຄວາມສູງຈາກໜ້ານໍ້າທະເລ ເຖິງ 800-1.000 ແມັດ.

     ໃນສົກປີຮຽນ 2012-2013 ທົ່ວແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີ 1.022 ບ້ານ, 157 ກຸ່ມບ້ານ. ປະຊາກອນໃນທົ່ວແຂວງມີທັງໝົດ 923.295 ຄົນ, ຍິງ 439.339 ຄົນ ແລະຊາຍ 483.956 ຄົນ.(ອັດຕາເພີ່ມສະເລ່ຍ 1,8%) ຄວາມໜາແໜ້ນສະເລ່ຍ 42,4 ຄົນຕໍ່ກິໂລແມັດມົນທົນ.

 5. ການຈັດຕັ້ງເຄື່ືອນໄຫວ(ອະດີດພະນັກງານການນຳ) ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ປັດຈຸບັນ:

  • ປີ 1964-1967: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງພີນ.
   ທ່ານ ກຽງຄຳ ໄຊຍະຈັກ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1968: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງພີນ.
   ທ່ານ ແກ້ວ ແສນຍອດ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1969: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ເມືອງພີນ.
   ທ່ານ ຈານພັນ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1969-1974: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ,ຍ້າຍຈາກເມືອງພີນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທ່າແຮ່ ເມືອງຄັນທະບູລີ (ປັດຈຸບັນແມ່ນ ເມືອງໄກສອນພົມວິຫານ) .
   ທ່ານ ຂັນຊະນະ ພະພິທັກ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1976-1980: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າແຮ່.
   ທ່ານ ວົງວິຈິດ ວາດຕະນາ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1980-1987 : ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າແຮ່.
   ທ່ານ ທອງເຕີນ ໄຊຍະເສນ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 1987-2005: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າແຮ່ (ໃນປີ 1999 ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງໃຕ້).
   ທ່ານ ເພັງມາ ອິນທິລາດ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 2005-2015: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້.
   ທ່ານ ຄຳພູນ ຕຸໄພທູນ ເປັນຫົວໜ້າ.

  • ປີ 2016-ປັດຈຸບັນ: ສຳນັກງານສຶກສາແຂວງ, ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນສະຫວ່າງໃຕ້.
   ທ່ານ ນາງ ຫຼິງທອງ ແສງຕາວັນ ເປັນຫົວໜ້າ.
geciktirici hap geciktirici orjinal sipariş doğal ecza viagra www.orjinalsiparis.com golden lovita cinsel ürünler penis buyutucu samsun araç kiralama samsun rent a car hümik asit organik sıvı gübre sıvı organik gübre kireç çözücü,ph düşürücü gübre ec fertilizer leonardit organomineral gübre organik gübre lavanta fideleri lavanta fidesi lavanta fidanı lavanta fidesi fiyatı lavanta fide fiyatı lavanta fidanı fiyatı satılık lavanta fidesi lavanta fidesi ne zaman ekilir Lavandula angustifolia uçucu yağlar defne yağı lavanta yağı mersin yağı kekik yağı portakal yağı çam yağı biberiye yağı okaliptüs yağı ardıç yağı limon otu yağı toros nane yağı mandarin yağı