ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດ ແລະ ບໍລິສັດ ໂຄລາວກຣຸບ ຈະຮ່ວມມືກັນດ້ານການຮຽນ-ການສອນແບບຄວບຄູ່

  ເມື່ອວັນທີ 29 ມີນາ ຜ່ານມາທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງ ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດເຕັກໂນໂລຊີ ໂດຍ ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ ຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທ່ານ ຄອນສະຫວັນ ສີສຸລາດ ປະທານກຸ່ມບໍລິສັດໂຄລາວກຣຸບ. ໂດຍເຂົ້າຮ່ວມເຊັນບົດບັນທຶກເປັນສັກຂີ່ພິຍານຂອງ ທ່ານ ວິໄນ ສຸຂະລາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

  ສຳລັບເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຂອງທັງສອງຝ່າຍແມ່ນໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນຄື: ສະໜອງອາຄານສະຖານທີ່, ຫ້ອງຮຽນທິດສະດີ, ຫ້ອງຮຽນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ ແບບຄວບຄູ່, ຈັດສົ່ງນັກສຶກສາ ລົງຝຶກປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ ບໍລິສັດໂຄລາວກຣຸບ, ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ຫ້ອງຮຽນຮ່ວມກັນໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຖານຂອງ ບໍລິສັດ ໂຄລາວ ກຣຸບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃນສາຂາວິຊາຊີບລົດຍົນ, ຮ່ວມກັບ ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດເຕັກໂນໂລຊີ ພັດທະນາຫຼັກສູດ ແລະ ຕອບສະໜອງບົດຮຽນ ຫຼື ເອກະສານ, ອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາຂາວິຊາຮຽນ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ກັບຄູ-ອາຈານຈາກ ວິທະຍາໄລ ໄຊສົມບັດເຕັກໂນໂລຊີ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມສົນທະນາແລກປ່ຽນປະສົບການໃຫ້ກັບຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ແລະ ຈັດຫາງານ ແລະ ປະກອບວຽກເຮັດງານທຳ ໃຫ້ກັບນັກສຶກສາ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການສຶກສາຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ພ້ອມນັ້ນ, ທັງສອງຝ່າຍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື, ວາງແຜນການດຳເນີນງານຮ່ວມກັນກຳນົດວິທີການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ວຽກງານວິຊາການ ພ້ອມທັງຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສະບັບດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນສັກສິດ ແລະ ຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກຳນົດເວລາ 10 ປີ ນັບແຕ່ວັນລົງລາຍເຊັ່ນເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ສາມາດຕໍ່ໄດ້.

 

 

 ໂດຍ: ພູວອນ ດຳລົງບຸນ